2021 ઇન્ટર્નશિપ બોનસ: તેની રકમ

જ્યારે એક જ કંપનીમાં ઇન્ટર્નશિપની અવધિ સતત બે મહિના કરતા વધી જાય છે, અથવા જ્યારે તે જ શાળા અથવા યુનિવર્સિટી વર્ષ દરમિયાન આ અવધિ સતત બે મહિના હોય છે કે નહીં, ત્યારે ઇન્ટર્નને બોનસ મળે છે, જે રકમ શાખાના કરાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે અથવા વિસ્તૃત વ્યાવસાયિક કરાર (સી. એજ્યુ., આર્ટ. એલ. 124-6).

લાગુ કરારની ગેરહાજરીમાં, બોનસની રકમ કલાકદીઠ ટોચમર્યાદાના 15% છે સામાજિક સુરક્ષા.

હાનિકારકતા ઇન્ટર્નશીપ માસિક ચૂકવવામાં આવે છે અને તે મહિનાના પ્રથમ મહિનાના પ્રથમ દિવસથી બાકી છે મંચ.

2021 ઇન્ટર્નશિપ બોનસ નક્કી કરવા માટે, તેથી 2021 સોશિયલ સિક્યુરિટી પ્રતિ કલાકની છત જોવી જરૂરી રહેશે.

સ્વાસ્થ્ય સંકટને લીધે, વર્ષ 2021 માટે સામાજિક સુરક્ષા મર્યાદાના વિવિધ મૂલ્યોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યાં નથી. આ કારણોસર વધુ વિગતો માટે, તમે લેખનો સંપર્ક કરી શકો છો: સામાજિક સુરક્ષા ટોચમર્યાદા 2021

સોશિયલ સિક્યુરિટીની કલાકદીલી ટોચમર્યાદા વર્ષ 26 માટે 2021 યુરો રહે છે. તેથી ઇન્ટર્નશિપના કલાકે ઓછામાં ઓછું બોનસ 3,90 માં 2021 યુરો રહે છે.

આ માત્ર એક ન્યૂનતમ રકમ છે

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  વહીવટી સહાયકો માટે ટિપ્સ