2016 થી, ઘણી યુનિવર્સિટીઓ અને ગ્રાન્ડ્સ ઇકોલે હાઇસ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને તેમની કારકિર્દી માર્ગદર્શનમાં ટેકો આપવા માટે MOOC ઓફર કરી છે. આ MOOCs ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે જેથી શૈક્ષણિક ટીમો તેમની સામગ્રીનો ઉપયોગ શાળાની અંદરની પ્રવૃત્તિઓના ભાગ રૂપે કરી શકે.

આ MOOC એ માર્ગદર્શન માટે સમર્પિત કલાકોના માળખામાં શિક્ષણ ટીમોની સેવા માટેના સાધનો છે અને વિદ્યાર્થીઓને વિષયો અને અભ્યાસક્રમોની માલિકી લેવાની મંજૂરી આપે છે.

આ MOOC નો ઉદ્દેશ્ય MOOC ને વર્ગખંડની પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડવા અને વિદ્યાર્થીઓની પ્રોફાઇલ્સ અને અપેક્ષાઓને અનુરૂપ પ્રતિભાવ પ્રદાન કરવા માટે માર્ગદર્શન સહાય MOOC ના ઉપયોગમાં હાઇ સ્કૂલ શૈક્ષણિક ટીમોને ટેકો આપવાનો છે. માર્ગદર્શન આધાર.

તે જેઓ MOOCs થી પરિચિત નથી, તેમને FUN પર MOOC ની શોધ માટે જરૂરી આધારો આપવા અને ઓરિએન્ટેશન સહાય સાધન તરીકે MOOC નો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  ગ્રાહક માટે ખરાબ સમાચાર બ્રેકિંગ