સંગ્રહથી પુનistવિતરણ સુધી, નવી મીની-સાઇટ " સામાજિક ફાળો કયા માટે વપરાય છે? 3 તમને XNUMX પ્રશ્નો દ્વારા સામાજિક સુરક્ષાની ધિરાણ શોધવા માટે આમંત્રિત કરે છે:

જવાબો ખૂબ જ સુસંગત છે.

આમ, મીની-સાઇટ સૂચવે છે કે એમ્પ્લોયર, વ્યક્તિગત નોકરીદાતાઓ, કર્મચારીઓ અને સ્વ-રોજગાર કામદારો યુઆરએસએએફ (અથવા એમએસએ, જો તેઓ કૃષિ સામાજિક સુરક્ષા યોજના હેઠળ આવે છે) માં ફાળો આપે છે. સામાજિક મોડેલને સામાજિક ફાળો દ્વારા નાણાં આપવામાં આવે છે:

કર્મચારીના યોગદાન માટેના 22% પગાર; નિયોક્તાના યોગદાન માટે 45% પગાર.

એમ્પ્લોયર તરીકે, તમે URSSAF માં એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી યોગદાન ચૂકવો છો.

સાઇટ સ્પષ્ટ કરે છે કે યુઆરએસએએસએફ 900 થી વધુ સંસ્થાઓમાં એકત્રિત થયેલા યોગદાનને ફરીથી વહેંચે છે.

તેઓ સામાજિક સુરક્ષાને ધિરાણ આપે છે જે ખાસ કરીને માંદગી, પ્રસૂતિ, કાર્ય અકસ્માત, બેકારી, નિવૃત્તિની ઘટનામાં લોકોને સુરક્ષિત રાખે છે.

તે યુઆરએસએએસએફના વિવિધ અભિયાનો પણ બોલાવે છે, ખાસ કરીને મુશ્કેલીમાં કંપનીઓનો સાથ અને સહાય (ચુકવણીની મુદતની સમાપ્તિ).

આપણી સુરક્ષા પ્રણાલીની ટકાઉપણુંની ખાતરી માટે યુઆરએસએએફ પણ છે. અને તે ચકાસણી અને નિયંત્રણ દ્વારા જાય છે, તેમજ છેતરપિંડી, છુપાયેલા કાર્ય સામેની લડત.

અંતમાં

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  તમારું માર્કેટિંગ સ્વચાલિત કરો