Kev mus ntsib ib nrab ntawm kev ua haujlwm yog ib txoj haujlwm tshiab qhia los ntawm cov txoj cai ntawm Lub Yim Hli 2, 2021.


Qhov kev mus ntsib no tso cai rau:
d 'kos ib qho khoom muag qhov txaus ntawm qhov chaw ua haujlwm thiab tus neeg ua haujlwm lub xeev kev noj qab haus huv,
dntsuam xyuas qhov txaus ntshai Kev tsis sib haum xeeb ntawm kev ua haujlwm thiab kev tiv thaiv kev pheej hmoo ua haujlwm, suav nrog kev txhim kho lawv cov peev txheej, raws li lawv txoj haujlwm tshaj lij, lawv lub hnub nyoog thiab lawv lub xeev kev noj qab haus huv;
qhia tus neeg ua haujlwm kev nyuaj ntawm kev laus ntawm kev ua haujlwm thiab kev tiv thaiv kev pheej hmoo ua haujlwm.


Thaum lub sijhawm mus ntsib no, tus kws kho mob tuaj yeem hais qhia tus kheej rau kev hloov kho, hloov kho lossis hloov pauv ntawm chaw ua haujlwm lossis kev ntsuas rau kev hloov kho lub sijhawm ua haujlwm.