Print Friendly, PDF & Email

Thaum cov neeg them se tsis muab tus nqi se nyob rau hauv lub hauv paus ntawm qhov sau se, rau qee tus neeg ua haujlwm, tus nqi nruab nrab yuav tsum raug siv. Tus nqi no, uas yog nce rau koj los txiav txim, tau tsim los siv lub sijhawm ntsuas tus nqi. Cov phiajcim no tau txhim kho los ntawm 2021 txoj cai nyiaj txiag.

Kev txiav se: cov kev txiav tus nqi

Raws li yog ib feem ntawm kev txiav se, cov neeg ua haujlwm se muab rau koj nrog tus nqi txiav rau txhua tus neeg ua haujlwm.

Muaj ob peb txoj hauv kev los txiav txim tus nqi levy no:

  • tus nqi se lossis cov cai lij choj los xam rau tsev neeg them se raws cov neeg ua hauj lwm cov se se tshiab;
  • Tus kheej cov lej uas yog ib qho kev xaiv rau cov khub niam txiv sib yuav lossis sib txuas los ntawm PACS. Tus nqi no tau teeb tsa rau txhua tus txij nkawm raws li lawv cov nyiaj khwv tau los. Cov nyiaj tau los ib txwm ntawm tsev neeg them se tseem yuav raug rau cov nqi se hauv tsev neeg ...

Mus txuas ntxiv nyeem cov kab lus ntawm lub xaib xub thawj →

NYEEM  Psychosocial txaus ntshai