Le kev tsis taus referent raug ceeb toom los ntawm tus tswv hauj lwm ntawm lub koom haum ntawm qhov kev mus ntsib no thiab tuaj yeem koom nrog kev lees paub ntawm tus neeg ua haujlwm. Nws yuav tsis tuaj yeem koom nrog kev xam phaj kho mob thiab kev kuaj mob ntawm cov neeg ua haujlwm, tab sis tsuas yog kev sib tham txog ib tus neeg ntsuas kev hloov kho, hloov kho lossis hloov pauv ntawm txoj haujlwm thiab / lossis lub sijhawm.