Cov nyiaj laus ua haujlwm tau zoo tso cai rau koj mus ua haujlwm ib nrab hnub thiab pib tau txais ib feem ntawm koj cov nyiaj laus. Yog tias koj lub sijhawm ua haujlwm raug kho nyob rau hauv cov hnub tas li, tam sim no koj muaj cai rau nws, zoo li cov neeg ua haujlwm uas nws lub sijhawm tau teem sijhawm nyob rau hauv cov xuab moos, yog tias koj muaj hnub nyoog tshaj 60 xyoo, thiab tsawg kawg yog 150 lub quarters pab. Cov txheej txheem no kuj tau teev tseg rau cov neeg ua haujlwm uas nws lub sijhawm ua haujlwm tsis tuaj yeem txhais tau, thiab rau tus kheej ua haujlwm.