Print Friendly, PDF & Email

Raws sijhawm raug cai ntawm kev so menyuam nyob

Cov poj niam cev xeeb tub ua haujlwm tau txais txiaj ntsig niam tsev tawm tsawg kawg 16 lub lis piam.

Lub sijhawm so so menyuam yog tsawg kawg:

6 lub lis piam rau kev so cev xeeb tub (ua ntej yug); 10 lub lis piam rau kev so tom qab yug (tom qab yug me nyuam).

Txawm li cas los xij, lub sijhawm no nws txawv nyob ntawm seb muaj pes tsawg tus menyuam tos thiab tus naj npawb ntawm cov menyuam hauv plab.

Maternity: qhov txiav npluav rau kev ua haujlwm

yog, nyob rau qee qhov xwm txheej, koj tuaj yeem lees txais ...

NYEEM  Lub hauv paus ntawm kev tswj hwm qhov project: teeb meem raug cai