Hauj lwm

Tsim kev pib tuaj yeem ua kom nrawm yog tias koj nug koj tus kheej cov lus nug zoo. Txoj hauv kev uas tau hais los ntawm no yog kev sib txuas ntawm 6 xyoo kev txhawb nqa rau ze li ntawm 400 startups thiab yog raws li cov lus xaus ntawm "Startup Genome", uas tau kawm txog "DNA" ntawm ntau lub startups uas tau ntsib kev vam meej thiab tsis ua hauj lwm.

Tus thawj coj yav dhau los ntawm Microsoft Innovation Center of Wallonia (raug xaiv los ua MIC zoo tshaj hauv 2010 hauv kev pabcuam muab rau cov neeg ua lag luam rau nws qhov "Boostcamp"), Ben Piquard muaj cov txheej txheem no los saib rau ntawm koj txoj haujlwm zoo:

- Lub tswv yim sib txuam rau kev xav, 5 qhov tseem ceeb ntawm qhov ua tiav

- Mov Ci / Cov Khoom

- Cov neeg lag luam

- Pab Neeg

- Tus Qauv Lag Luam (thiab P&L Beer Carton)

- Kev pab nyiaj

- Suab Dab Neeg

- Ntshiv