Social Cohesion cov haujlwm niaj hnub no muab ntau txoj kev tuaj yeem thiab kev sib txawv raws li cov neeg hauv kev lag luam hauv kev lag luam.