Print Friendly, PDF & Email

Cov lus qhia no pom nyob rau hauv txoj cai n ° 2021-689 ntawm 31/05/2021 ntsig txog kev tswj hwm kev tawm los ntawm kev noj qab haus huv (JO ntawm 01/06/2021).

Cov nyiaj pab rau qhov xam phaj daim ntawv sib tham tau ua nyob rau lub sijhawm no tsuas yog txij hnub tim 01/10/2021, yog tias tus tswv hauj lwm tsis muaj feem cuam txog txij hnub no.

Raws li kev ceeb toom, nyob hauv ib lub tuam txhab nrog tsawg kawg 50 tus neeg ua haujlwm, yog tias tus neeg ua haujlwm tsis tau txais txiaj ntsig thaum 6 xyoo dhau los ntawm kev sib tham hauv cov kws tshaj lij thiab tsawg kawg ib txoj haujlwm tsis muaj kev qhuab qhia, tus tswv ntiav yuav tsum ntxiv rau nws Tus Kheej Cov Tseem Ceeb Ntawm Kev Qhia. Qhov no yuav muab suav nrog € 3.000.

Mus txuas ntxiv nyeem cov kab lus ntawm lub xaib xub thawj →

NYEEM  Cov tuam txhab qhib rau pej xeem: teeb meem thiab lub luag haujlwm