Print Friendly, PDF & Email

Ua kom yooj yim rau kev hloov kev ua haujlwm ntawm cov neeg ua haujlwm cuam tshuam los ntawm kev sib raug zoo hauv kev noj qab haus huv, qhov no yog lub hom phiaj ntawm Collective Transition System.

Nws yog tsom rau cov neeg ua haujlwm uas lawv cov haujlwm tau raug hem thiab uas tau tso lawv tus kheej hauv txoj haujlwm muaj kev cia siab rau qhov kev xav tau tiag tiag muaj nyob hauv zos.

Qhov system no yuav tau nyiaj txiag los ntawm FNE Formation rau kev tsim kho 500 lab euros thiab los ntawm cov tuam txhab txhawj ...

 

NYEEM  [BACK TO SCHOOL] - Npaj rau koj rov qab los ua haujlwm tam sim no!