Print Friendly, PDF & Email

Txij thaum Lub Kaum Ob Hlis 20, 2021, cov nyiaj them rau cov sijhawm ua haujlwm dhau sijhawm ua haujlwm hauv tsev kho mob thaum lub sijhawm Covid-19 kis los ntawm cov neeg sawv cev hauv tsev kho mob kev pabcuam pej xeem tau muab faib ua ob. Tshaj tawm los ntawm Tus Thawj Kav Tebchaws thaum Lub Kaum Ob Hlis 17, 2021, qhov kev ntsuas no tau nthuav dav hauv cov ntawv luam tawm hauv Tsom Xyooj nyob rau lub Kaum Ob Hlis 19, 2021.

NYEEM  SYNTEC-CINOV: kev cog lus pom zoo rau kev ua txoj haujlwm yuav tsum tsis txhob tso siab rau hnub dhau hnub!