Print Friendly, PDF & Email

Kev tshaj tawm tau tshaj tawm los ntawm Emmanuel Macron thaum nws hais lus thaum Lub Peb Hlis 31: txhua lub tsev kawm ntawv hauv tebchaws Fabkis - cov chaw zov menyuam, tsev kawm ntawv, tsev kawm qib siab thiab cov tsev kawm ntawv qib siab - yuav tau kaw rau hnub Tuesday, lub Plaub Hlis 6. Hauv kev nthuav dav, cov tub ntxhais kawm yuav muaj kev kawm kev deb deb nyob rau lub lim tiam ntawm lub Plaub Hlis thiab tom qab ntawd tawm mus ua ke - txhua qhov chaw ua ke - thaum caij nplooj ntoo hlav ob lub lim tiam. Thaum Lub Plaub Hlis 26, cov tsev kawm ntawv theem pib thiab qib pib yuav rov qhib lawv lub qhov rooj, ua ntej cov tsev kawm theem nrab thiab theem siab ntawm Lub Tsib Hlis 3.

Txawm li cas los xij, yuav zam ib qho kev zam, ib yam li nyob rau lub caij nplooj ntoo hlav 2020, rau cov menyuam ntawm cov neeg ua haujlwm tu mob thiab rau lwm qhov kev xav tias yog qhov tseem ceeb. Lawv tseem tuaj yeem nyob hauv tsev kawm. Cov menyuam muaj lub cev tsis taus kuj muaj kev txhawj xeeb.

Ib nrab ntawm cov haujlwm rau cov neeg ua haujlwm ntiav

Cov neeg ua haujlwm nyob hauv txoj cai ntiag tug, yuam kom lawv cov menyuam (cov menyuam) qis dua 16 lossis neeg xiam oob qhab, tuaj yeem tso rau hauv kev ua haujlwm ib nrab, tshaj tawm los ntawm lawv cov tswv haujlwm thiab raug them rau qhov no. Rau qhov no, ob leeg niam txiv yuav tsum tsis tuaj yeem hu xov tooj sib txuas.

Tus niam txiv yuav tsum muab rau nws tus tswv haujlwm:

cov ntaub ntawv pov thawj ntawm ...

Mus txuas ntxiv nyeem cov kab lus ntawm lub xaib xub thawj →

NYEEM  Qhov tsim nyog ntawm Google Calendar / Gmail / Cov Neeg