Print Friendly, PDF & Email

Koj muaj lub khoos phis tawj, xav kawm kom paub cov lej thiab tag nrho lossis ib nrab pib hauv thaj teb; koj yog ib tug tub kawm ntawv, kws qhia ntawv lossis ib tug neeg uas xav tias muaj kev xav los yog xav tau kev kawm cov programming yooj yim; chav kawm no siv Python 3 ua tus yuam sij rau kev qhib lub qhov rooj rau qhov kev paub hauv computer no.

Hoob no yog taw qhia rau kev xyaum, thiab muaj ntau yam ntaub ntawv los qhia txog kev kawm ntawm cov programming yooj yim, ntawm ib sab los ntawm kev qhia thiab piav qhia cov ntsiab lus ua tsaug rau ntau cov yeeb yaj kiab luv luv thiab cov lus piav qhia yooj yim, thiab lwm yam pib los ntawm kev thov koj tso cov no. tswv yim rau hauv kev xyaum ua ntej nyob rau hauv ib txoj kev coj thiab ces nws tus kheej. Ob peb nqe lus nug, ib qhov project, thiab ntau yam kev tawm dag zog yuav tsum tau ua thiab siv tau los ntawm peb cov cuab yeej UpyLaB koom ua ke rau hauv chav kawm, tso cai rau koj los txhuam thiab tom qab ntawd ua tiav koj txoj kev kawm.

NYEEM  Them sijhawm dhau sijhawm nrog tus nqi them yog qhov kev xav tsis zoo