Lossis: Kev tsim kho tus kheej thiab kev ua haujlwm pub dawb dawb

chaw thau khoom

tshuab txhais lus

Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb