Lossis: sau ntawv thiab hais lus sib txuas lus - kev cob qhia dawb

chaw thau khoom

tshuab txhais lus

Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb