Print Friendly, PDF & Email

Cov nyiaj pab rau ntiav cov hluas: ntxiv kom txog rau thaum lub Tsib Hlis 31, 2021

Mus txog Lub Peb Hlis 31, 2021, koj tuaj yeem tau txais txiaj ntsig, qee qhov xwm txheej, los ntawm kev pabcuam nyiaj txiag yog tias koj ntiav ib tus neeg hluas hnub nyoog qis dua 26 xyoo uas nws cov nqi tsawg dua lossis sib luag rau 2 npaug ntawm cov nyiaj them qis kawg nkaus. Txoj kev pabcuam no tuaj yeem nce txog € 4000 rau 1 xyoos rau ib tus neeg ua haujlwm puv hnub.

Txhawm rau tswj hwm cov tuam txhab kev lag luam kom muaj kev txaus siab rau cov hluas, Ministry of Labor tau tshaj tawm ntxiv cov nyiaj pab no kom txog thaum Lub Tsib Hlis 31, 2021. Txawm li cas los xij, txij lub Plaub Hlis 1, 2021 txog rau Tsib Hlis 31, 2021, cov nyiaj pab no tsuas yog tso cai rau cov nyiaj them rau tsuas pub txog 1,6 tsawg kawg cov nyiaj ua hauj lwm nyob rau hauv cov kev xav ntawm maj mam rho ntawm pab.

Kev pab tsis mus kawm ua haujlwm: ntxiv kom txog rau thaum Lub Kaum Ob Hlis 31, 2021

Muaj kev pab tshwj xeeb rau koj, nyob hauv qee kis yog tias koj nrhiav tus neeg ntiav los sis ntiav neeg ua haujlwm daim ntawv cog lus tshaj lij. Cov nyiaj pab no, uas tau them rau 5000 lossis 8000 tus lej nyob ntawm rooj plaub, tau hloov kho dua tshiab tab sis tsuas yog lub hlis thaum Lub Peb Hlis 2021 (saib peb tsab xov xwm "Kev pab rau kev ua haujlwm thiab kev cog lus ua haujlwm: txoj haujlwm tshiab rau lub Peb Hlis 2021")

Nws ncua ntxiv mus ...

Mus txuas ntxiv nyeem cov kab lus ntawm lub xaib xub thawj →

NYEEM  Cov tuam txhab muaj tsawg dua 50 tus neeg ua haujlwm: Cov nyiaj hli tau nyiaj nrog "BONUS AFEST +"