Print Friendly, PDF & Email

MOOC "kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev nyab xeeb hauv Fab Kis-hais lus Africa" ​​ua rau lub teeb ci ntawm cov teeb meem tseem ceeb thiab muab cov lus teb qub rau cov teeb meem tshwm sim los ntawm cov teeb meem ntawm kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev nyab xeeb ntawm African sab av loj.

MOOC tso cai rau koj kom tau txais kev paub tseem ceeb tab sis kuj tseem paub txog, piv txwv li cuam tshuam txog kev tswj hwm kev kub ntxhov, kev ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb (PKO) lossis kev hloov kho kev ruaj ntseg (SSR), txhawm rau muab kev cob qhia nrog kev cob qhia thiab kev ua haujlwm los txhawb kev coj noj coj ua. Kev thaj yeeb nyab xeeb suav nrog kev muaj tiag African

hom

MOOC siv sijhawm ntau dua 7 lub lis piam nrog tag nrho 7 ntu sawv cev rau 24 teev ntawm kev qhia, yuav tsum tau ua haujlwm peb mus rau plaub teev hauv ib lub lis piam.

Nws revolves nyob ib ncig ntawm ob axes nram qab no:

- Kev nyab xeeb ib puag ncig hauv Fabkis hais lus Africa: kev tsis sib haum xeeb, kev ua phem thiab kev ua phem

- Cov cuab yeej rau kev tiv thaiv, kev tswj hwm thiab kev daws teeb meem kev tsis sib haum xeeb hauv Africa

Chaque séance est structurée autour : de capsules vidéos, d’interviews d’experts, de quizz pour vous aider à retenir les notions clés et de ressources écrites : cours, bibliographie, de ressources complémentaires mises à la disposition des apprenants. Des interactions entre l’équipe pédagogique et les apprenants sont menées dans le cadre du forum. Un examen final sera organisé pour la validation du cours. A la conclusion seront abordés des éléments prospectifs et les enjeux d’avenir en terme de paix et sécurité sur le continent en général.

NYEEM  Cov ntsiab lus ntawm kev tswj hwm qhov project: kev hloov pauv