Print Friendly, PDF & Email

Le nouveau site internet Entreprendre.Service-Public.fr qui facilite l’accès à l’information et simplifie les démarches administratives des entrepreneurs a été officiellement lancé par le ministre chargé des PME le 14 février 2022. Entrepreneurs et indépendants : retrouvez toutes les informations et démarches administratives nécessaires à la création, à la gestion et au développement de votre entreprise.

NYEEM  Lub Xya hli ntuj 2, 2021 Cov kev xam phaj tshaj lij tuaj yeem ua tiav kom txog rau thaum lub Cuaj Hlis 30, 2021 Kev soj ntsuam kev tshaj lij lossis kev sib tham hauv kev sib tham, uas yog lub luag haujlwm ntawm cov tswv haujlwm thiab uas tsis tuaj yeem ua ntej 30/06/2021, tuaj yeem ua kom txog thaum 30/09 / 2021.