Print Friendly, PDF & Email

Qhov Kev Kawm Lej MOOC no tau tsim los pab txhawb koj hauv kev hloov pauv ntawm tsev kawm theem siab mus rau kev kawm qib siab.

Composée de 5 modules, cette préparation en mathématiques permet de consolider vos acquis et de vous préparer à l’entrée dans l’enseignement supérieur.

MOOC no kuj yog ib lub sijhawm los ntsuas koj qhov kev paub thaum kawg ntawm tsev kawm ntawv theem siab thiab kho cov kev xav lej uas yuav yog qhov tseem ceeb rau kev koom ua ke zoo rau kev kawm qib siab.

Thaum kawg, koj yuav xyaum daws teeb meem, uas yuav yog ib qho haujlwm tseem ceeb hauv kev kawm qib siab.

Muaj ntau txoj hauv kev los ntsuam xyuas: ntau cov lus nug xaiv, ntau daim ntawv thov kev tawm dag zog los qhia koj, thiab cov teeb meem yuav tsum tau daws, uas yuav raug ntsuas los ntawm cov neeg koom.

NYEEM  Kev Koom Tes Yooj Yim (khwv tau koj thawj cov nyiaj khwv tau hauv Is Taws Nem)