• Nkag siab qhov qub qub, los ua tus thawj coj hybrid, teb thiab hloov mus rau kev coj noj coj ua
  • Tshawb nrhiav cov cuab yeej rau kev sib koom tes, kev muaj tswv yim, kev ntsuam xyuas thiab kev tswj tus kheej kom ua haujlwm hauv hom hybrid
  • Txhawm rau kawm txog cov kev coj ua ntawm cov tuam txhab thoob ntiaj teb uas tau tsim kho tshiab nrog lawv cov neeg ua haujlwm nyob rau hauv no ib txwm tshiab nyob rau hauv hybrid hom

Hauj lwm

Hoob kawm tshiab no yuav qhia koj kom txiav txim siab, tswj hwm pab pawg neeg sib tw thiab nyob twj ywm hauv lub ntiaj teb tshiab ntawm kev ua haujlwm. Nws yog ib tug niaj hnub version ntawm MOOC "Los ntawm tus thawj coj mus rau tus thawj coj: ua agile thiab sib koom tes". Nws yog ntxiv rau MOOC "Post-Covid Management".