Print Friendly, PDF & Email

Hoob no yog qhov NEW SEASON OF MANAGER TO LEADER! Nws cob qhia koj:

  1. mus rau lub hauv paus ntawm kev tswj
  2. aux nouvelles compétences stratégiques à acquérir, aujourd’hui, dans des organisations qui visent la transformation numérique :
  3. los ua tus tswj hwm agile
  4. siv kev xav tsim los tsim kho tshiab thiab tswj txhua hnub
  5. à travailler en mode collaboratif et à créer de l’intelligence collective
  6. los ua ib tug thawj coj saib taus

Il est vivement conseillé de compléter ce MOOC par le nouveau MOOC de Cécile Dejoux «L’IA pour les managers» conçu avec les plus grands spécialistes de l’IA sur FUN (inscription 14 janvier 2019)

Yog tias koj twb tau ua ib lub caij ntawm MOOC no, saib nkaus xwb lis 5.

Txuas ntxiv nyeem tsab xov xwm ntawm qhov chaw qub →

NYEEM  Ua qauv hauv 2D nrog Inkscape