Txoj cai pam tuag nrog kev hloov pauv hauv zej zog. MOOC lub hom phiaj los qhia koj txog lub hauv paus ntawm txoj cai lij choj tam sim no, tau teev tseg thoob plaws hauv keeb kwm. Peb yuav tham txog cov xwm txheej ntawm kev tuag thiab lawv qhov cuam tshuam rau txoj cai lij choj, qhov kev xav ntawm "cov txheeb ze ze tshaj plaws, thiab txoj cai faus rau hauv nroog.

Thaum cov hauv paus ntsiab lus no tau muab tso tseg, lub toj ntxas, nws qhov chaw sib txawv thiab cov chaw lees paub yuav raug tham. Ib qho kev sib tham tom qab ntawd yuav tau mob siab rau tag nrho rau kev ua plees ua yi thiab nws cov kev txhim kho tshiab kawg. Kev faus hauv kev cog lus, kev tswj hwm kev cog lus, yuav yog qhov kev sib tham zaum kawg.

Txhawm rau mus ntxiv, cov ntaub ntawv thiab cov yeeb yaj kiab ua tiav thiab qhia txog cov lus hais.

Txuas ntxiv nyeem tsab xov xwm ntawm qhov chaw qub →