Ua tiav dawb OpenClassrooms hwm kev cob qhia

Zoo siab txais tos,

Hoob no yog tsim los pab cov pib tshiab thiab cov neeg siv siab heev kom nkag siab zoo txog Outlook. Koj yuav kawm txog kev sib txuas lus ntawm email, suav nrog kev tsim email tshiab thiab teb rau cov neeg siv khoom.

Koj tseem yuav kawm paub tswj koj cov neeg sib cuag, koj daim ntawv qhia hnub thiab koj daim ntawv teev npe yuav tsum ua.

Txuas ntxiv kev cob qhia ntawm qhov chaw qub →