Print Friendly, PDF & Email
Piv txwv 1: Thov nyiaj uas tsis them nyiaj rau lub hli dhau los
Mus rau tab Fichier nyob rau sab laug ntawm koj daim ntawv luam tawm.