Hauv no dawb Excel tutorial hauv video koj yuav pom yuav siv licas nyob rau kev siv hom ntawv rau, piv txwv li, ntsiab ib kab tag nrho.

Ce nyeem dawb yog ib feem ntawm qhov kev kawm “Cov cuab yeej tseem ceeb rau kev siv cov npe ntawm cov ntaub ntawv”.
Kuv tseem muaj nyob hauv lub chaw txhawb nqa los teb cov lus nug uas koj muaj.

Zoo qhia!