Print Friendly, PDF & Email

Hauj lwm

Hauv hoob no, koj yuav kawm paub siv tenses ntsees. Qhov no hu ua: kawm qhov muaj nqis ntawm lub sijhawm.

Thov nco ntsoov, qhov no tsis yog kev kawm txuas ntxiv, uas yog hom kev kawm tshwj xeeb. Yog tias koj tseem tsis tau yoog kom ua los ntawm verbs, Kuv qhia koj kom pib nrog kev cob qhia "Paub yuav ua li cas rau conjugate verbs hauv Fab Kis".

Mus txuas ntxiv nyeem cov kab lus ntawm lub xaib xub thawj →

NYEEM  Ua ib Tus Neeg Pab HR: yuav ua li cas Ornela muab nws tus kheej lub neej tom ntej kev ua haujlwm tshiab