Print Friendly, PDF & Email

Xyoo 2021, kev sib tham xov tooj tseem tau siv dav los tawm tsam Covid-19 kev kis mob. Nws feem ntau tsim cov nqi rau cov neeg ua haujlwm. Txhawm rau coj qhov xwm txheej tshwj xeeb no mus rau hauv tus account, qhov kev zam ntawm cov nyiaj pub dawb uas tus tswv ntiav them rau kev sib txuas lus hauv tsev tau txuas ntxiv rau xyoo 2021. Lawv raug zam los ntawm cov nyiaj tau los, mus txog qhov txwv ntawm € 580 rau lub xyoo. Qhov kev zam no txawv, nyob ntawm seb tus tswv hauj lwm puas them cov nyiaj pab no los them cov nqi cuam tshuam nrog kev sib tham hauv xov tooj.

NYEEM  Hnub pob: nkag mus rau kev so tawm tsis pub dhau Lub Ib Hlis 1, 2022