Txog li 6 hnub ntawm hnub so uas them nyiaj thiab 10 hnub ntawm RTT raug yuam

Tshooj Lus 1 txuas ntxiv thiab hloov kev ntsuas coj los ntsuas Lub Peb Hlis lub hli kawg raws li hnub so them nyiaj so thiab hnub so. Txog thaum Lub Rau Hli 30, 2021, tus tswv haujlwm muaj peev xwm ua tau, nyob rau qhov kev txiav txim siab ntawm lub tuam txhab lossis cov ceg kev cog lus, kev pom zoo lossis hloov mus txog 6 hnub ntawm nyiaj so haujlwm. Thiab qhov no, los ntawm kev hwm lub sijhawm ceeb toom ntawm tsawg kawg ib hnub ntshiab, tsis txhob siv ib hlis lossis lub sijhawm muab los ntawm cov lus pom zoo hauv lub sijhawm ib txwm muaj.

Tib txoj kev, ib qho chaw ua haujlwm muaj peev xwm, los ntawm kev txiav txim siab tsis raws cai lub sijhawm no, yuam lossis hloov nyob rau hauv ib hnub ntshiab ntawv ceeb toom cov hnub ntawm RTTs, cov hnub tau dhau los hauv hnub pob lossis hnub tso nyiaj ntawm lub sijhawm khaws nyiaj (CET) hauv 10-hnub txwv ...