Print Friendly, PDF & Email

Dans ce tuto Excel 2010 nous verrons la création de plans. Le Plan est un outil sympathique qui permet de présenter des données en gérant des niveaux d’affichages. Fonction à connaître absolument.

Thierry Courtot luam tawm 9 qhov qhia thiab tau txais qhov ntsuas nruab nrab ntawm 4,6 / 5 tawm ntawm 49 rub tawm kev qhia. Saib lwm tus kev kawm qhia los ntawm Thierry Courtot

NYEEM  Puas yog koj lub tuam txhab tseem tsis tau txheeb xyuas los ntawm OCAPIAT cov kev pabcuam?