Print Friendly, PDF & Email

Thaum kawg ntawm chav kawm no, koj yuav muaj peev xwm:

  • Lub hauv paus ntawm kev nkag mus rau digital
  • Cov ntsiab lus tseem ceeb rau kev tsim cov chav kawm online yooj yim
  • Yuav npaj koj li MOOC li cas hauv txoj kev suav nrog

Hauj lwm

MOOC lub hom phiaj no yog txhawm rau tshaj tawm cov kev coj ua zoo tshaj plaws hauv kev nkag mus siv digital thiab yog li ua kom txhua tus tsim qauv ntawm cov ntsiab lus kev kawm los tsim cov kev kawm online nkag tau rau cov neeg kawm coob tshaj plaws, tsis hais lawv cov ntsiab lus tshawb nrhiav thiab lawv qhov kev tsis taus. Koj yuav pom cov yuam sij rau txoj hauv kev los txais yuav, los ntawm lub hauv paus chiv keeb ntawm MOOC qhov project mus txog thaum kawg ntawm nws qhov kev tshaj tawm, nrog rau cov cuab yeej siv tau los ua kom muaj kev tsim cov MOOCs siv tau.

NYEEM  MOOC Bees thiab ib puag ncig