Cov txuj ci nyob hauv qhov chaw nce ntxiv hauv peb lub zej zog, thiab lawv tseem tsis tau paub ntau. Los ntawm cov tswv yim peb txhais tau tias cov khoom (cov cuab yeej, cov cuab yeej, ntau yam khoom siv, tshuab), cov txheej txheem thiab kev coj ua (artisanal, industrial).

Qhov MOOC no npaj siab los muab cov cuab yeej los nkag siab tias cov txheej txheem no tau tsim li cas hauv lawv txoj kev nom kev tswv, kev lag luam, kev sib raug zoo, kev zoo nkauj thiab yuav ua li cas lawv tseem teeb tsa qhov chaw thiab cov zej zog, uas yog hais txog tsev, nroog, toj roob hauv pes thiab tib neeg ib puag ncig uas lawv haum.
Lub MOOC tseem yog lub hom phiaj los muab kev paub txog theoretical thiab cov tswv yim los txheeb xyuas, tswj, txuag thiab txhim kho lawv, uas yog hais, ua haujlwm rau lawv cov cuab yeej cuab tam.

Txhua lub lim tiam, cov kws qhia ntawv yuav pib los ntawm kev txheeb xyuas cov kev kawm, lawv yuav piav qhia cov ntsiab lus tseem ceeb, yuav muab cov ntsiab lus ntawm cov kev sib txawv uas tau tsim los txog niaj hnub no, thiab thaum kawg lawv yuav nthuav qhia koj, rau txhua qhov chaw, ib qho kev kawm.