Ua tiav dawb OpenClassrooms hwm kev cob qhia

Tus cwj pwm nyiaj txiag ntawm ib lub koom haum cuam tshuam rau nws txoj haujlwm!

Hauv chav kawm no, koj yuav kawm paub nug cov lus nug txog kev sau nyiaj thiab se thiab nrhiav cov lus teb uas tseem ceeb rau koj txoj kev lag luam.

Koj tseem yuav kawm ua ntej yuav tiv thaiv koj lub koom haum cov haujlwm thiab cov haujlwm li cas los ntawm kev suav nyiaj thiab se. Koj tseem yuav pom cov qauv ntawm cov tuam txhab se thiab VAT.

Nyob ntawm koj lub koom haum thiab nws cov haujlwm, koj yuav siv cov cuab yeej siv nyiaj los txheeb xyuas cov kev cai tsim nyog thiab ua raws li cov kev txheeb xyuas cuam tshuam.

Kawm paub tias kev lag luam thoob ntiaj teb cuam tshuam li cas rau ib lub koom haum kev lag luam thiab kev tswj hwm se.

Txuas ntxiv nyeem tsab xov xwm ntawm qhov chaw qub →