Print Friendly, PDF & Email

Qhov "Professional Transition Project" (PTP) tso cai rau txhua tus neeg ua haujlwm los txhawb nqa lawv tus kheej kev kawm tus kheej(CPF) à son initiative, afin d’effectuer une action de formation certifiante pour changer de métier ou de profession.


Durant le projet de transition professionnelle, le salarié bénéficie d’un congé spécifique pendant lequel son contrat de travail est suspendu. Sa rémunération est maintenue dans certaines conditions. Ce dispositif a remplacé le congé individuel de formation (CIF).


Pawg Sib Koom Tes Sib Koom Tes Hauv Cheeb Tsam (CPIR) - Cov koom haum "Kev Hloov Kho Pro" (ATpro), tseem hu ua Transitions Pro, tshuaj xyuas cov ntawv thov rau kev txhawb nqa nyiaj txiag rau cov haujlwm hloov pauv kev tshaj lij. Lawv them cov nqi kawm ntawv, cov nyiaj them rov qab thiab, yog tias tsim nyog, qee cov nqi ntxiv uas cuam tshuam nrog kev cob qhia.


Pour être guidé dans son choix de reconversion et dans la réalisation de son dossier, le salarié peut bénéficier d’un accompagnement par un Career Development advisor (CEP). CEP qhia, qhia thiab pab tus neeg ua haujlwm kom ua tiav nws txoj haujlwm. Nws npaj ib txoj kev npaj nyiaj txiag.


Thaum kawg ntawm nws chav kawm, qhov kev ncua ntawm tus neeg ua haujlwm daim ntawv cog lus xaus. Nws rov qab mus rau nws qhov chaw ua haujlwm lossis

NYEEM  Peb phau ntawv qhia ua lus Arabic thiab nws cov lus