Print Friendly, PDF & Email

Txhawb koj txoj kev sib raug zoo, kev sib raug zoo, kev sib txuas lus, kev coj noj coj ua, cov lus tsis yog lus, kev ntxim nyiam, kev vam meej hauv zej zog

Koj puas xav nrhiav yuav ua li cas thiaj ua tau qhov zoo thawj qhov kev xav thiab txhawb koj txoj kev sib raug zoo?

Ua ke los ntawm tus kws tshaj lij Alain Hma, koj yuav pom cov kev coj ua tau zoo los txhim kho cov kos duab kev sib tham nrog cov neeg tshiab.

Hauv chav kawm 30-feeb mob siab no, kuv yuav qhia rau koj:

  • Yuav ua li cas txo koj txoj kev ntshai los mus ntsib tib neeg
  • Yuav ua li cas mus cuag cov neeg tshiab yooj yim
  • Paub tias yuav hais li cas thiaj ua thawj qhov zoo
  • Koj qhov kev ntseeg siab thiab lub siab tawv ntawm kev cev nqaij daim tawv
  • Qhov tseem ceeb ntawm kev ua kom sov kev noj qab haus huv
  • Koj luag nyav thiab saib mus rau qhov zoo ua ntej….

Mus txuas ntxiv nyeem cov kab lus ntawm lub xaib xub thawj →

NYEEM  Chemometrics Tshooj 1/2: Cov txheej txheem tsis muaj kev saib xyuas