Kev sib txuas lus yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws ncej ntawm a tib neeg kev sib raug zoo vam meej thiab noj qab nyob zoo. Nws yog ib qho nyuaj txhua hnub rau cov tib neeg thiab cov koom haum nrhiav sib txuas lus zoo lawv txoj kev xav, kev xav thiab kev xav. Kev sau ntawv thiab kev sib txuas lus ntawm qhov ncauj yog cov cuab yeej siv tshaj plaws uas siv los tsim kev sib txuas lus zoo. Qhov kev xyaum no tuaj yeem txhim kho thiab kab lus no piav qhia yuav ua li cas.

Qhov tseem ceeb ntawm kev sau ntawv sib txuas lus

Kev sib txuas lus sau ntawv yog ib qho cuab yeej muaj zog tshaj plaws rau kev sib txuas lus meej cov tswv yim thiab cov lus. Kev siv cov lus thiab kab lus kom raug tuaj yeem ua kom nkag siab thiab zam kev nkag siab yuam kev. Txhawm rau txhim kho koj txoj kev sib txuas lus, koj yuav tsum xyuas kom meej tias koj siv cov lus meej thiab meej thiab koj sau cov kab lus luv thiab yooj yim. Nws tseem yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau nyeem thiab kho koj cov ntawv sau kom paub tseeb tias nws yog thiab zoo ib yam.

Qhov tseem ceeb ntawm kev sib txuas lus ntawm qhov ncauj

Kev sib txuas lus ntawm qhov ncauj yog ib txoj hauv kev zoo tshaj plaws los sib txuas lus cov ntaub ntawv thiab kev xav tau sai. Hais lus kom meej thiab nrov tuaj yeem pab sib txuas lus sai thiab zoo dua. Txhawm rau txhim kho koj qhov kev sib txuas lus ntawm qhov ncauj, koj yuav tsum paub tseeb tias koj hais kom meej thiab siv cov lus tseeb thiab kab lus. Koj yuav tsum tau ua tib zoo saib seb koj qhia koj tus kheej li cas thiab xyuas kom koj txaus siab rau koj cov ntsiab lus thiab style.

NYEEM  Yuav ua li cas pov thawj rau cov ntawv tshaj lij?

Yuav siv cov tswv yim los txhim kho kev sib txuas lus li cas

Muaj ntau lub tswv yim uas tuaj yeem siv los txhim kho koj qhov kev sau ntawv thiab kev sib txuas lus ntawm qhov ncauj. Piv txwv li, koj tuaj yeem siv sijhawm los ua tib zoo mloog cov lus uas lwm tus hais thiab nug lawv cov lus nug kom paub tseeb tias koj nkag siab lawv qhov kev xav. Koj tuaj yeem xyaum hais lus qeeb dua thiab tsom mus siv cov lus tshwj xeeb thiab kab lus. Thaum kawg, koj tuaj yeem xav txog kev sau ntawv thiab cov ntawv qhia uas tuaj yeem pab koj sib txuas lus zoo dua thiab ua kom koj cov lus meej meej.

xaus

Kev sib txuas lus yog ib feem tseem ceeb ntawm kev sib raug zoo ntawm tib neeg. Kev sau ntawv thiab kev sib txuas lus ntawm qhov ncauj yog cov cuab yeej zoo rau kev sib txuas lus thiab kev xav. Txhawm rau txhim kho koj txoj kev sib txuas lus, koj yuav tsum paub tseeb tias koj siv cov lus meej thiab tsom mus rau kev siv cov lus tshwj xeeb thiab kab lus. Koj yuav tsum ua tib zoo mloog cov lus uas lwm tus hais thiab xav txog cov tswv yim thiab cov kauj ruam uas tuaj yeem pab koj sib txuas lus zoo dua.