Stručni naziv je stručna potvrda koja omogućuje stjecanje određenih stručnih vještina i promiče pristup zapošljavanju ili stručnom usavršavanju njegova nositelja. Potvrđuje da je njegov nositelj ovladao vještinama, sklonostima i znanjima koja omogućuju obavljanje zanata.

U 2017. godini 7 od 10 tražitelja posla imalo je pristup poslu nakon stjecanja stručnog zvanja.

Stručni nazivi su registrirani u Nacionalnom imeniku profesionalnih certifikata (RNCP) kojim upravlja France Competences. Stručni nazivi sastavljeni su od blokova vještina koji se nazivaju certifikati profesionalnih vještina (CCP).

 • Stručni naziv obuhvaća sve djelatnosti (građevinarstvo, osobne usluge, transport, ugostiteljstvo, trgovina, industrija i dr.) i različite razine stručne spreme:
 • razina 3 (bivša razina V), koja odgovara razini ZPP-a,
 • razina 4 (bivša razina IV), koja odgovara BAC razini,
 • razina 5 (bivša razina III), koja odgovara razini BTS ili DUT,
 • razina 6 (bivša razina II), što odgovara razini BAC+3 ili 4.

Ispitne sastanke organiziraju ovlašteni centri za razdoblje koje odredi nadležna područna uprava za gospodarstvo, zapošljavanje, rad i solidarnost (DREETS-DDETS). Ovi centri se obvezuju pridržavati se propisa definiranih za svaki ispit.

Organizacije za osposobljavanje koje žele ponuditi pristup stručnom zvanju kroz obuku moraju birati između dva rješenja za svoje polaznike:

 • postati i ispitni centar, koji omogućuje fleksibilnost u organizaciji tečaja od obuke do ispita, u skladu sa standardima i propisima;
 • sklopiti ugovor s ovlaštenim centrom za organizaciju ispita. U tom slučaju obvezuju se kandidatima osigurati obuku koja je u skladu s ciljevima postavljenim standardima te obavijestiti kandidate o mjestu i datumu polaganja ispita.

Tko je u pitanju?

Stručni nazivi namijenjeni su svima koji žele steći stručnu kvalifikaciju.

Stručni nazivi se točnije odnose na:

 • osobe koje su napustile školski sustav i žele steći kvalifikaciju u određenom sektoru, posebno u okviru ugovora o profesionalizaciji ili naukovanju;
 • iskusne osobe koje žele potvrditi stečene vještine u cilju društvene promocije stjecanjem priznate kvalifikacije;
 • ljudi koji se žele prekvalificirati bez obzira traže li posao ili su u situaciji;
 • mladi ljudi, u sklopu svog početnog tečaja, već posjeduju V. stupanj diplome koji žele specijalizirati…

Nastavite čitati članak na izvornoj stranici