Zaposlenik podnosi Transitions Pro-u zahtjev za financijskom potporom za svoj projekt profesionalne tranzicije nakon pristanka poslodavca za korist profesionalnog prijelaznog dopusta. Ovaj zahtjev posebno uključuje opis projekta prekvalifikacije i predviđenog tečaja osposobljavanja.

Kako bi bio vođen pri odabiru prekvalifikacije i popunjavanju svog dosjea, zaposlenik može imati koristi od podrške savjetnika za profesionalni razvoj (CEP). CEP informira, usmjerava i pomaže zaposleniku da formalizira svoj projekt. Predlaže plan financiranja.

Transitions Pro pregledava dosje zaposlenika. Oni provjeravaju da li zaposlenik ispunjava uvjete za pristup PTP-ovima. Oni provjeravaju da projekt prekvalifikacije ne spada u obvezu poslodavca da radnike prilagodi njihovom radnom mjestu, promjenama na poslovima i njihovom daljnjem zaposlenju. Oni ispituju relevantnost stručnog projekta prema sljedećim kumulativnim kriterijima:

Konzistentnost TPP-a : promjena profesije mora zahtijevati završetak osposobljavanja za certificiranje. U tom kontekstu, zaposlenik mora u svom dosjeu pokazati svoje poznavanje djelatnosti, uvjete