Djelomična aktivnost: stjecanje plaćenog dopusta

Djelomična aktivnost uspostavlja se kada je tvrtka prisiljena smanjiti ili privremeno obustaviti svoju aktivnost. Sustav omogućuje nadoknadu zaposlenicima unatoč neradnom vremenu.

Napominjemo da se razdoblja kad su zaposlenici smješteni u djelomičnu aktivnost smatraju efektivnim radnim vremenom za stjecanje plaćenog dopusta. Dakle, sva neradna vremena uzimaju se u obzir za izračun broja dana stečenog plaćenog dopusta (Zakon o radu, čl. R. 5122-11).

Ne, ne možete smanjiti broj plaćenih odmora koje je zaposlenik stekao zbog djelomične aktivnosti.

Zaposlenik ne gubi dane plaćenog odmora zbog razdoblja kada je stavljen u djelomičnu aktivnost.

Djelomična aktivnost: stjecanje RTT dana

Može se postaviti i pitanje stjecanja dana RTT-a. Možete li smanjiti broj RTT dana zbog razdoblja djelomičnih aktivnosti? Odgovor nije tako jednostavan kao stjecanje dana plaćenih odmora.

Zapravo, ovisi o vašem kolektivnom ugovoru o smanjenju radnog vremena. Odgovor će biti drugačiji ako se nabavi RTT