u tome Besplatni tutorial za Open Office Calc, Predlažem tinaučite kako stvoriti i oblikovati jednostavnu tablicu.
Zahvaljujući ovome internetski video tečaj, vidjet ćemo :

kako kreirati retke i stupce, umetati ih ili brisati, ali i formatirati pomoću alata koje nudi Calc. Zatim ćemo vidjeti kako umetnuti naslov i na kraju, kako spremiti naš rad.

I dalje sam dostupan u salon za međusobnu pomoć da odgovorite na sva pitanja o ovom tečaju Calc-a.
Dobar tutorial