Tijekom izvanrednog zdravstvenog stanja prošlog proljeća dnevne naknade za socijalno osiguranje isplaćivale su se bez razdoblja čekanja. Ali od 10. srpnja prestala je suspenzija razdoblja čekanja. Osiguranici su opet morali čekati tri dana u privatnom sektoru i jedan dan u državnoj službi prije nego što su mogli koristiti dnevne naknade za bolovanje. Samo oni koji su identificirani kao "slučajevi kontakta" koji su podvrgnuti mjeri izolacije nastavili su imati koristi od ukidanja razdoblja čekanja do 10. listopada.

Nema perioda čekanja

Do 31. prosinca osiguranici koji ne mogu nastaviti raditi, uključujući i daljinski, mogu imati koristi od dnevnica od prvog dana bolovanja pod uvjetom da su u nekoj od situacija sljedeće:

ranjiva osoba kojoj prijeti razvoj teškog oblika infekcije Covid-19; osoba koju je zdravstveno osiguranje identificiralo kao „kontaktni slučaj“; roditelj djece mlađe od 16 godina ili osobe s invaliditetom koja je predmet mjere izolacije, deložacije ili kućne potpore nakon zatvaranja poslovnice Dom