Potpuno besplatna OpenClassrooms premium obuka

Nabavka je komplicirana. Inače ne bismo o tome tako često razgovarali.

Radi se o pronalaženju i privlačenju kandidata koji će napraviti razliku. Da biste to učinili, morate stvoriti pravi lijevak koji će ih dovesti do vas. Morate odabrati prave alate i medije za širenje svojih informacija.

Neke su aktivnosti zapošljavanja jednostavne jer postoji mala konkurencija u dotičnim sektorima. Drugi su "katastrofalni", jer morate igrati na sve da dobijete kandidate u određenim granama.

Na ovom tečaju naučit ćete o okruženju zapošljavanja i kako na njega neprestano utječu društvene i ekonomske fluktuacije.

To će vam omogućiti korištenje sve većeg raspona HR alata. Naučit ćete tradicionalne istraživačke metode i razne digitalne istraživačke alate koji se međusobno nadopunjuju i obogaćuju.

U ovom vodiču pronaći ćete detaljnije informacije o tome kako koristiti sve te alate.

– Kontrolni popis onoga što trebate učiniti prije nego što počnete.

– Napravite “Profil” idealnog kandidata.

– Optimizacija distribucije i prezentacije Vaše ponude.

Na kraju ćemo pogledati poslovnu komunikaciju potrebnu za privlačenje pravih kandidata.

Tada možete početi tražiti kandidate i vidjeti koje su metode korisne, a koje će vas satjerati ravno u zid.

Nastavite čitati članak na izvornom mjestu→