Progresivno umirovljenje: osoba koja pruža povremene aktivnosti

Progresivni sustav umirovljenja otvoren je za zaposlenike koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

rad s nepunim radnim vremenom u smislu članka L. 3123-1 Zakona o radu; su navršili minimalnu zakonsku starosnu dob za odlazak u mirovinu (62 godine za osiguranike rođene 1. siječnja 1955. ili kasnije) smanjenu za 2 godine, a da ne mogu imati manje od 60 godina; opravdati trajanje od 150 kvartala starosnog osiguranja i razdoblja koja se priznaju kao ekvivalentna (Zakonik o socijalnom osiguranju, čl. L. 351-15).

Ovaj sustav omogućuje radnicima smanjenu aktivnost dok ostvaruju korist od dijela mirovine. Ovaj dio mirovine varira ovisno o trajanju rada s nepunim radnim vremenom.

Zabrinjava činjenica da se u smislu Zakona o radu zaposlenici koji imaju kraće radno vrijeme smatraju honorarcima:

zakonskom trajanju od 35 sati tjedno ili trajanju utvrđenom kolektivnim ugovorom (ugovor o podružnici ili tvrtki) ili radnom trajanju primjenjivom u vašoj tvrtki ako je trajanje kraće od 35 sati; rezultirajućem mjesečnom trajanju,