Stopa odštete i dodatak za djelomičnu aktivnost: režim općeg prava

U djelomičnim aktivnostima zaposlenicima plaćate satnicu koja odgovara 70% njihove bruto naknade. Maksimalna naknada za izračun odštete ograničena je na 4,5 SMIC.

Od 1. veljače 2021. satnica doplatka trebala je porasti na 60% bruto referentne naknade. Ovo smanjenje odgađa se za 1. ožujka. Dakle, satnica doplatka ostaje fiksna na 70% do zaključno s 28. veljače.

Od 1. veljače trebala bi se primjenjivati ​​odredba koja propisuje da isplaćena neto naknada ne smije biti veća od uobičajene neto plaće radnika po satu i koja precizira da se neto naknada i naknada podrazumijevaju nakon odbitka obveznih doprinosa i doprinosa koje zadržava poslodavac. No, njegovo stupanje na snagu također se odgađa za 1. ožujka 2021. godine.

Do 31. siječnja 2021., satnica naknade za djelomične aktivnosti bila je postavljena na 60% bruto satnice dotičnog zaposlenika u granici od 4,5 satnice minimalne plaće. Trebao je povećati na 36% prethodne bruto plaće zaposlenika od 1. veljače 2021. godine.

Ali zbog situacije ...