Od 2016. nekoliko sveučilišta i grandes écoles ponudilo je MOOC-ove za podršku srednjoškolcima u njihovom profesionalnom vođenju. Ovi MOOC-ovi osmišljeni su tako da obrazovni timovi mogu koristiti svoj sadržaj kao dio aktivnosti unutar škole.

Ovi MOOC-ovi su alati u službi nastavnih timova u okviru sati posvećenih usmjeravanju i omogućuju studentima da preuzmu vlasništvo nad predmetima i tečajevima.

Cilj ovog MOOC-a je podržati srednjoškolske obrazovne timove u korištenju MOOC-a za pomoć pri usmjeravanju, kako bi se MOOC kombinirao s aktivnostima u učionici i pružio odgovor prilagođen profilima i očekivanjima učenika. , radi personalizacije podrška usmjeravanju.

Omogućuje onima koji nisu upoznati s MOOC-ovima da daju potrebne osnove za otkrivanje MOOC-a na FUN-u i da prate korištenje MOOC-a kao alata za orijentaciju.