Nepuno radno vrijeme: trajanje kraće od zakonskog ili ugovornog

Ugovor o radu s nepunim radnim vremenom ugovor je koji predviđa radno vrijeme kraće od zakonskog trajanja od 35 sati tjedno ili trajanje određeno kolektivnim ugovorom (ugovor o podružnici ili tvrtki) ili primjenjivo trajanje rada u vašoj tvrtki ako je trajanje je manje od 35 sati.

Od zaposlenika s nepunim radnim vremenom može se zatražiti da rade duže od radnog vremena predviđenog njihovim ugovorom o radu. U takvoj situaciji rade prekovremeno.

Prekovremeni radni sati su sati koje su zaposlenici s punim radnim vremenom odradili preko zakonskog trajanja od 35 sati ili ekvivalentnog trajanja u tvrtki.

Djelatnici s nepunim radnim vremenom mogu raditi dodatne sate unutar ograničenja:

1/10 od tjednog ili mjesečnog radnog vremena predviđenog njihovim ugovorom o radu; ili, ako to odobri prošireni granski kolektivni ugovor ili ugovor o tvrtki ili osnivanju, 1/3 ovog razdoblja.