Profesionalni troškovi 2021: znati način izračuna

Profesionalni troškovi su dodatni troškovi zaposlenika koji su povezani s funkcijom i poslom.

Slobodni ste odabrati način na koji ćete zaposlenicima nadoknaditi njihove profesionalne troškove, uz poštivanje zakonskih i ugovornih obveza.

Naknada za profesionalne troškove obično se vrši:

ili nadoknadom stvarnih troškova. Tako se zaposleniku nadoknađuju svi nastali troškovi. Zatim mora dostaviti dokaz o svojim troškovima za dobivanje naknade; ili u obliku paušalnih naknada. Iznose određuje URSSAF. Okolnosti temeljem nastalih troškova moraju biti opravdane. Primjerice, zaposlenik se ne može vratiti u svoje prebivalište zbog poslovnog putovanja;
bilo izravnim plaćanjem iznosa troškova koji su nastali od zaposlenika, na primjer, davanjem zaposlenika kreditne kartice tvrtke ili pružanjem vozila zaposleniku za putovanje. Profesionalni troškovi 2021: naknada u obliku paušalnih naknada

Naknada za profesionalne troškove u obliku paušalnih naknada odnosi se na troškove:

hrana; kućište; troškovi vezani uz ...