Ispiši Prijateljski, PDF i E-mail

Do kraja ovog tečaja moći ćete:

  • Osnove digitalne pristupačnosti
  • Bitni elementi za dizajniranje pristupačnog online tečaja
  • Kako pripremiti svoj MOOC na inkluzivan način

Opis

Ovaj MOOC ima za cilj širenje najboljih praksi u digitalnoj dostupnosti i na taj način omogućiti svim dizajnerima obrazovnog sadržaja stvaranje online tečajeva dostupnih najvećem broju učenika, bez obzira na njihov kontekst pregledavanja i njihov invaliditet. Pronaći ćete ključeve pristupa koji ćete usvojiti, od nastanka MOOC projekta do kraja njegove diseminacije, kao i praktične alate koji će omogućiti proizvodnju dostupnih MOOC-a.

PROČITAJTE  Profesionalni sektori i poslovne mreže predani su Ugovoru o angažmanu mladih