Tehnike zauzimaju sve više mjesta u našim društvima, a ipak su uglavnom nepoznate. Pod tehnikama podrazumijevamo predmete (alatke, instrumente, razne uređaje, strojeve), procese i prakse (zanatske, industrijske).

Ovaj MOOC namjerava pružiti alate za razumijevanje kako se ove tehnike proizvode u svom političkom, gospodarskom, društvenom, estetskom kontekstu i kako također konfiguriraju prostore i društva, odnosno domove, gradove, krajolike i ljudsko okruženje u koje se uklapaju.
MOOC također ima za cilj pružiti teorijsko i praktično znanje za njihovo identificiranje, održavanje, očuvanje i poboljšanje, odnosno rad na njihovoj baštini.

Svaki tjedan učitelji će započeti s definiranjem područja studija, objasnit će vam glavne koncepte, dati vam pregled do sada razvijenih različitih pristupa i na kraju će vam za svako područje predstaviti studiju slučaja.